אחרית דבר

יונתן דוידוב | פנינית רוסו - נצר 182 חוויה זו לאור ארבעת אופני החוויה המרכיבים אותה ( זמניות, גופניות, יחסיות ומרחביות ) להציע למטפל מידע חיוני להבנת עולמו הסובייקטיבי של המטופל . ההבנה הפנומנולוגית של החוויה של המטופל עשויה לסייע בזיהוי הערכים ואמונות היסוד שלו, וכן לפתוח בפניו אפשרויות חדשות לחיות אחרת את חייו באופן שיגביר את תחושת החיוניות והמשמעות בחיים . בהתבסס על כך, ניתן יהיה לסייע למטופל או למי שחפץ לעזור לעצמו לזהות את הערכים המשמעותיים ולבטא אותם בחיי היום יום על ידי תיעדוף ובחירה של מיקוד אנרגיה והשקעת זמן בערכים החשובים והמשמעותיים בחיים . הבירור והתיעדוף של ערכים משמעותיים והתרגום שלהם לפעולה תואמת נמצאו כמגבירים את החוויה האותנטית ואת תחושת המשמעות והרווחה הנפשית של אדם בחייו ( 2018 , Russo ‑ Netzer ) . בספר זה הוצגו יסודות החשיבה הטיפולית האקזיסטנציאליסטית, עם דגש מיוחד על החוויה האותנטית כמושג מפתח, וכן מודל מוצע להתערבות המבוסס על יסודות אלו באופן קונקרטי . האותנטיות מוגדרת בספר זה כחוויה האנושית הכוללת מפגש חווייתי עם הדאגות הקיומיות, וככזו היא מעודדת קבלה של אי‑‑נוחו...  אל הספר
רסלינג