8 להיות‑אחרת (Being Otherwise) - הנתיבים הטיפוליים, השותפות הטיפולית ומודל האותנטיות הקיומית

יונתן דוידוב | פנינית רוסו - נצר 168 לראות את האופן שבו הוא חי כעת כאפשרות חיים אחת מיני רבות בנסיבות הקיימות . כאן ניתן לזקק את ה"תמות" המרכזיות המעצבות את חוויית המטופל ונמצאות מאחורי כל תיאור שהוא בוחר להביא ביחס למציאות חייו, ולהקשיב היטב להקשר שבתוכו עולות "תמות" אלו ומעסיקות את המטופל, לתחושה המורגשת הנלווית, ולאופן שבו הוא בוחר לבטא אותן ( אופני החוויה ) . בשלב השני המטפל מנסה "ללכוד" ולבסס תובנות באשר לחווייתו האותנטית של המטופל דרך הדאגות האוניברסליות המעצבות את עולמו הסובייקטיבי . זהו השלב של "להיות‑‑לצד", משום שכעת המטפל והמטופל מגבשים יחד תובנות באשר לחוויה האותנטית ולומדים להכיר אותה באופן בלתי אמצעי דרך הדאגות הקיומיות של המטופל . מטרת השלב השלישי היא לסייע למטופל להיחשף לאפשרויות אחרות לחיות את חייו . בלב השלב ההתערבותי ישנו שילוב של סוגי הידע שהתגבשו - ה"תמות" המרכזיות של חווייתו היומיומית של המטופל ( תוצר השלב הראשון ) והתובנות שעלו לגבי החוויה האותנטית שלו ( תוצר השלב השני של המפגש הטיפולי עם הדאגות הקיומיות ) . בכך למעשה יש ניסיון "לגייס" את החוויה האותנטית שלכדנו בש...  אל הספר
רסלינג