6 להיות‑עבור (Being‑for) המטופל והפנומנולוגיה של החוויה

יונתן דוידוב | פנינית רוסו - נצר 122 ה"פנומנולוגיה", שהיא תורת התופעה כפי שהיא נחווית בתודעת האדם . הוסרל ( 2012 ) , ממייסדי וממפתחי השיטה, גרס כי ישנה שיטתיות באופן שבו אנו חווים את המציאות, ושניתן להגיע להבנה של האופן שבו התודעה פועלת מתוך חקר המציאות הסובייקטיבית של האדם . במילים אחרות, הוסרל ניסה לבחון את החוקים המאפיינים את התודעה האנושית וממסגרים את האופן שבו הוא חווה תופעה כלשהי לפני שהחלק הקוגניטיבי המארגן נכנס לתמונה, ועל כן התמקד יותר בחוויה החיה של רגשות וחושים . הפנומנולוגיה מספקת כלים יקרי ערך לחשיבה אקזיסטנציאליסטית, שתורמים רבות להבנת נקודת מבטו הייחודית של האדם על המציאות שבתוכה הוא פועל מבלי להפעיל פרשנות מקדימה . בכך הפכה תורה זו לנקודת המוצא של כל טיפול אקזיסטנציאליסטי . קיימות שתי מטרות טיפוליות להפעלת הפנומנולוגיה כמתודה טיפולית . האחת מתייחסת למטופל והשנייה למטפל עצמו . נבחן כל אחת בנפרד . מטרה ראשונה הממוקדת במטופל : לגלות מחדש את המובן מאליו - ‘ To rediscover the ‘ taken for granted המטרה הראשונה היא לגלות את ה"תמות" הנסתרות, משמע הנושאים האישיים המאפיינים את הא...  אל הספר
רסלינג