4 המודל הטיפולי

יונתן דוידוב | פנינית רוסו - נצר 102 - להיות “נורמטיבי” זה טוב, להיות “לא נורמטיבי” זה רע . על כן רוב המודלים הטיפוליים הקלאסיים הציעו “לתקן” את מה שגורם לסבל בחיי המטופל . חשוב לציין שנכון להיום ישנם זרמים שונים ואינטגרטיביים המשלבים גישות קלאסיות עם תפיסות טיפוליות מגוונות בעלות אוריינטציות שונות . בתוך ריבוי הגישות, הפסיכולוגיה האקזיסטנציאליסטית בולטת בערך החירות שהיא מניחה במרכז תורת הנפש, אשר שולל למעשה ערכים אוניברסליים של “נכון” או “לא נכון”, “טוב” או “רע” . לכן נשאלת השאלה כיצד נבנה מודל טיפולי ללא ערכים אוניברסליים, ללא “טוב” או “רע” שדורש תיקון ? הפרק הנוכחי ישווה בין גישות טיפוליות שונות ובעיקר בין המודל הטיפולי המתקן למודל הטיפולי המלווה שמציעה הפסיכולוגיה האקזיסטנציאליסטית . נעמוד על כך שבחשיבה הקיומית אין ולא יכול להיות תחום “נורמטיבי” של התנהגות אנושית, ושלפי חשיבה זו כל אחד מאיתנו מהווה פרויקט אנושי ייחודי בפני עצמו . על בסיס זה, נציע מודל טיפולי שאינו מנסה לכפות ערכים של “בריאות” מול “חולי”, אלא מכוון בכל זאת לסייע בדרכו של האדם החופשי להתמודד עם האתגרים שמונעים ממנו ל...  אל הספר
רסלינג