3 האותנטיות והדאגות האוניברסליות

אותנטיות קיומית בתיאוריה ובמעשה 97 השאלה המרכזית החשובה לשער הבא : מהו המינון הנכון של חרדה ? כיצד נדע לווסת את חרדתו של אדם למינון הנכון ? או באופן כללי : כיצד מיישמים את החשיבה האקזיסטנציאליסטית לטיפול הפסיכותרפויטי ? יונתן דוידוב | פנינית רוסו - נצר 66 מזו שהייתה לנו ברגע הקודם . במה שאנו אומרים או לא אומרים, במה שאנו עושים או לא עושים - אנו שותפים למה שנחווה במציאות חיינו ולמה שנחסיר ממנה . חוויית החירות הקיומית, אם כן, בנויה משני יסודות : הבחירה ( הכרוכה בחוויה של "היות‑‑כאן" ) , והמודעות להשתנות הבלתי פוסקת של החוויה במציאות הנתפסת, או הקיום האותנטי . לדוגמא, אדם עשוי לפגוש את חוויית ה"היות‑‑כאן" בזמן מדיטציה או במהלך פעילות ספורטיבית, או אפילו באופן ספונטני בעת טיול, וחוויה זו תחשוף אותו לאפשרויות נוספות לאופן שבו הוא יכול לחיות את חייו . חוויה זו היא כאמור תנאי הכרחי לחירות משום שהיא מדגישה את יסוד הבחירה של האדם בחייו, ועשויה להשפיע על החלטות שיקבל ביחס לחייו ולאופן שבו הוא רוצה לחיות אותם . עם זאת, היא איננה תנאי מספיק לחירותו משום שאינה מדגישה את חוויית ההשתנות כשלעצמה, הכול...  אל הספר
רסלינג