1 הכל ידוע והרשות נתונה

יונתן דוידוב | פנינית רוסו - נצר 18 כנגד המהפכה התעשייתית והחשיבה הרציונלית המאפיינת את המדע המודרני, והנזקים שזו גרמה לטענתם למרקם החיים האנושי . בעיקר זעקו אותם פילוסופים כנגד אובדן תחושת החירות והמשמעות בחיים, אובדן שמוביל בסופו של דבר לחוויה של ריק קיומי וייאוש . טענתם המרכזית הייתה שלהבין את מכלול הרוח האנושית כהוויה רציונלית משמעו לצמצם את הרוח האנושית למאפיינים של היגיון בלבד, ובכך מתפספסים חלקים מרכזיים בישותו של האדם, חלקים שאינם יכולים לבוא לידי ביטוי באופן הגיוני או שכלי בלבד . הראשון להרים את הכפפה היה קירקגור, הוגה הדעות מדנמרק, שפעל במחצית הראשונה של המאה ה‑‑ 19 . הוא טען שישנן שתי צורות קיום אנושי - אסתטית ואתית . צורת הקיום האסתטית היא כזו הנובעת מהעולם החיצוני ומופיעה כמענה לדרישות החברתיות והתרבותיות של הסביבה שבה מצוי האדם . דרך חיים זו אכן תואמת את הרציונליזם ההגליאני שכן היא נשלטת על ידי חוקיות חיצונית . דרך החיים השנייה, האתית, נובעת ממפגש אינטימי של אדם עם עולמו הפנימי, שהוא סובייקטיבי ואישי ולכן אינו כפוף לחוקיות החיצונית . זוהי גם דרך חיים אותנטית, והיא באה ליד...  אל הספר
רסלינג