הערות

154 גידי איפרגן 13 ) 58 : 1996 ( Feurstein Arya ( 1986 : 451 ) 14 15 ראו גם סוטרה 2 . 1 אצל גרינשפון ( 2002 : 125 ) . 16 "התודעה אשר מושא המדיטציה שלה הוא התבוננות, מודעות וידיעה של מצבי החלום והשינה הופכת יציבה" . סוטרה 38 . ,1 ) 451 : 1986 ( Arya בתרגום שלי, תרגום המתבסס על פרשנותו של ויאסה, פרשנות החשובה להבהרת סוטרה זו . 17 לקריאה נוספת בנושא היוגה של השינה ראו גם נורבו ( 1998 ) . 18 מהאסכולות המוקדמות בהיסטוריה של הפילוסופיה של היוגה, מספקת ליוגה מצע מטא-פיזי, ועיקרה הוא המנייה : ספירת היסודות והמרכיבים של עולם התופעות ובחינת ההבדלים בינם לבין עקרון המודעות באמצעות שכילה ועיון פילוסופיים . האסכולה מבקשת להוביל להבנת האמת שבבסיס המציאות, שכן אין למעלה ממנה . 19 "הקָרְמָה נושאת פירות מייד או כעבור זמן . על ידי מדיטציה ( סָמְיָמָה ) על כך, כמו גם כתוצאה מסימנים מקדימים מושגת ידיעת מועד המוות" . סוטרה 23 . ,3 רוה ( 2010 : 226 ) . 20 ) 75 : 2014 ( Feuerstein 21 רוה ( 2010 : 77 ) . 22 גרינשפון ( 2002 : 12 - 13 ) . 23 ) 47 : 1995 ( Whicher Raveh ( 2012 : 84 ) 24 Kr ishnamurti ( 2009 : 35...  אל הספר
רסלינג