4 הפסיכולוגיה של האטי־יוגה הטיבטית

125 גילוי העצמי בפסיכולוגיה של היוגה שאומנם אי אפשר להפריד בין השניים, אך מתקיים ביניהם יחס של קדימות, כמו בין המייסד לנוסד : הבסיס הראשוני והטהור קודם 153 לעולם התופעות, עולה מתוכו, והוא ביטוי לפוטנציאל חבוי . כאמור, ההיבט הפסיכולוגי של בסיס עולם התופעות ושל ההתנסות האנושית בא לידי ביטוי בשכבות של נטיות חבויות המצויות במעמקי הזיכרון שלנו ואשר מורכבות מרגשות וממחשבות . טמון בהן פוטנציאל גולמי להפעיל את התודעה ולחולל חוויות ואירועים, שיהיו גם הם לזרעי הדפוסים וההתנהגויות החוזרות ונשנות . ומהן המתודות הפסיכולוגיות שלוֹנְגְּצֶ'נְפָּה מציע כדי להיחלץ ממעגל זה ? רגשות כמעט אינם מוזכרים בטקסטים של דְזוֹגְצֶ'ן, וייתכן שהעיסוק בהם מצוי בעיקר במסורת שבעל פה . ייתכן גם שקיומם מנוגד לאופן שהדְזוֹגְצֶ'ן תופס את המודעות הטבעית, שכן לשיטתו היא אינה מותנית ברגשות כגון פחד ותקווה, והיא מתעלה על תחושות ועל רגשות, חיוביים ושליליים . הדְזוֹגְצֶ'ן המקורי והטהור מושתת על מדיטציה יציבה המתממשת בטבעיות . עצם התרגול שלו מעיד שהמתרגל כבר חווה את המודעות הטבעית . הוא מסוגל לשהות בה בלי להזדקק לאמצעים אחרים או ל...  אל הספר
רסלינג