1 השכבות הפסיכולוגיות ביוגה של פטנג'לי

41 גילוי העצמי בפסיכולוגיה של היוגה שכן ה"אני" הוא הנהנה או הכואב . היוגי מתעלה על שני גורמי המכאוב הללו, במובן זה שהם אינם שולטים בו עוד, והוא אינו כבול אליהם ואינו פועל בהשפעתם . למשיכה ולדחייה תנועות נפשיות הבאות לידי ביטוי בעוצמות משתנות ובגוונים רגשיים רבים . המשיכה עשויה להתאפיין בכמה מנעדים : בין הקלה לאושר עדנים, בין דאגה לאמפתיה, בין תאווה למין לסטייה . גם הדחייה עשויה להתאפיין בכמה מנעדים : בין חוסר מנוחה לאימה ובין היעדר חיבה לתיעוב, לרוגז ולזעם . אם כן, אף על פי שפטנג'לי אינו דן ישירות בעולם הרגש של היוגי, גם לא בזיקה לשתי הקטגוריות משיכה ודחייה, המתודה שלו עוסקת בטווח עצום של רגשות על כל גווניהם, רגשות שכמובן צריך לדומם . הטווח העצום של הרגשות מקנה חשיבות רבה למתודה הפסיכולוגית של פטנג'לי . אדון בה בפרק הבא ואבחן את טיפוח ההפך ואת השלכות הריפוי הפוטנציאליות של יישום מתודה זו . שתי הקטגוריות הללו הן צמד ניגודים . מהו אפוא אופי הניגוד ביניהן ? ניקח לדוגמה מצב שאנו מוּנעים מדְוֵשָׁה ונמנעים מהרגע הבא מחשש שנאבד את הרגע המענג הנוכחי, מושא ההשתוקקות שלנו ; או מצב שאנו מוּנעים מ...  אל הספר
רסלינג