הערות

247 הערות קבוצת מיקוד , קרן טראמפ, 2014 . 77 . . Hargreaves L . , Cunningham, M . Hansen, A . McIntyre, D . Oliver, O and Pell, T . ( 2007 ) " The status of teachers and teaching profession in England : Views from inside and outside the profession", Final report of the teacher status project . University of Cambridge Faculty of Education and Department of Media and Communication, University of Leicester . Research report No 831 A 78 . לאה פס וחיים לפיד, דרכי גיוס מורים להוראת המתמטיקה והמדעים : דוח קבוצת מיקוד , קרן טראמפ, 2014 . 79 . www . facebook . com / Time . for . Education Jeff Charbonneau, Teachers : Make the Switch From Humble Servants to . 80 Confident Professionals, Education week, 2015, http : / / bit . ly / 1 PwCiDv 81 . פוסט ההשקה של מיזם "מורים על הבר", דף הפייסבוק "הגיע זמן חינוך", מרץ 2014 . 82 . www . teachersday . org . il Shirky, Clay . Here comes everybody : The power of organizing without . 83 organizations . Penguin, 2008 . pp 64 - 65 techcrunch . com . 84 mashab...  אל הספר
רסלינג