הצמחת תנועה חברתית דרך הרשת

212 אתגר המצוינות והרוח הישראלית המוטיבציה ליצירת המהלך התקשורתי של 'הגיע זמן חינוך' עם הקמתה של קרן טראמפ והעמדת השאלה "כיצד מרחיבים את מעגל המצוינות" במרכזה, התגבשה ההבנה שאיכות ההוראה הינה הגורם המשפיע ביותר בכיתה בהסבר השונות בהישגי התלמידים . מתוך כך החלה קרן טראמפ למקד את צעדיה האסטרטגיים בשלושה ערוצי פעולה מרכזיים : רתימת אנשים מוכשרים ומצוינים למקצוע ההוראה, טיפוח מומחיות של מורים והדגמת הוראה איכותית . כל אלו בוצעו באמצעות פיתוח תוכניות ומענקים, מתוך שיתוף פעולה עם הממשלה, השלטון המקומי, מוסדות אקדמיים, ארגוני מורים ורשתות חינוך . בעבודה משותפת עם גורמים אלו החלה הקרן לפעול לקידום הפיתוח המקצועי של המורים . בתחומי המתמטיקה והמדעים בולטת באופן מיוחד הבעיה של איכות המועמדים הראויים, הן משום שאלו תחומים המאפשרים למתמחים בהם קריירה מקצועית מושכת בתעשייה ובאקדמיה, מחוץ למערכת החינוך הפורמלית, והן משום שבמקצועות אלו הורגש מחסור ניכר במורים בשל יציאתם לגמלאות של מורים רבים שעלו ארצה ממדינות ברית המועצות לשעבר בשנות ה- 90 . קרן טראמפ השכילה להבין שכדי להרחיב את מעגל המצוינות יש צורך ב...  אל הספר
רסלינג