סיפור יוזמת 5פי2: כיצד פעלו יחד הציבורי, העסקי והחברתי־חינוכי לקידום מצוינות מדעית־טכנולוגית בחינוך

123 סיפור יוזמת 5פי 2 כך נוספה ההצהרה הברורה של המנכ"לית על קבלת אחריות הריבון למהלך, שנשמעה בפגישה הראשונה עימה . כולם זוכרים והזכירו כיצד אמרה לשותפים : "אל תתבלבלו - המשרד הוא האחראי והוא זה שצריך לקבל אחריות לתהליך" . נוכחותה ועמדתה זו של מנכ"לית המשרד עוררו התגייסות רבה ותחושה שיש אפשרות והזדמנות למהלך משמעותי אמיתי . לא רק המנכ"לית נקטה עמדה זו אלא גם גורמים נוספים במשרד החינוך, כפי שסיפר מתכלל הפרויקט מטעם משרד החינוך : " [ . . . ] אני זוכר בשלבים הראשוניים שאמרתי חברות ההיי-טק, כמה כבר הם ישלמו . אבל הבנתי מהר מאוד שהם לא צריכים לשלם, זה תפקיד המדינה . הבנתי שיש להם תפקידים אחרים בשותפות . נכון, הם נותנים כסף - אבל הכסף שלהם לא יכול ואסור שינהל את התוכנית . רמה טובה של תלמידים בפיזיקה ומתמטיקה זו אחריות המדינה, אחרת המדינה מתפוררת" . קבלת האחריות על ידי הריבון חידדה את המסרים של היוזמה ואת עקרונות הפעולה שלה, כמי שאינה עוסקת באינטרסים של גורמים פרטיים אלא בעניין הנוגע לאינטרס הציבורי : לקדם באופן נרחב יותר את מיצוי היכולות של התלמידים בישראל . הייתה הסכמה מלאה על כך שתפקיד רשת ...  אל הספר
רסלינג