מערכת היחסים של קרן טראמפ עם שותפיה

72 אתגר המצוינות והרוח הישראלית והעוסקים בהם נהנים מביקוש מצד פילנתרופים וארגוני חברה אזרחית כאחד : ממומחים למדידת החזר ההשקעה החברתית ולהערכת פעילותם ותפקודם של ארגוני המגזר השלישי, ועד ליועצים לפילנתרופיה ולהשקעה בשינוי חברתי . הלקסיקון המקצועי הועשר בביטויים שנלקחו מהעולם העסקי, אשר שיקפו את רצונם של התורמים לראות את השקעתם מתנהלת במקצועיות ובתבונה ונושאת תשואה חיובית . קרן טראמפ נרתמה לעשייה פילנתרופית בזירה המורכבת של החברה הישראלית בסוף שנת ,2011 ומטרתה השאפתנית הייתה לתת פתרונות לבעיה שהקרן זיהתה כצורך לאומי : לבלום את ההידרדרות במצוינות בלימודי המתמטיקה והמדעים בבתי הספר העל-יסודיים, ולסייע למערכת החינוך להרחיב את מעגל המצוינות בלימודים אלה באמצעות הוראה איכותית . מאמר זה נכתב בעקבות סקר מקיף שנערך ב- ,2014 שבחן את מערכת היחסים של קרן טראמפ הן עם מקבלי המענקים מטעמה והן עם גופים וארגונים השותפים ליעדיה והחותרים להשגתם, אך אינם מקבלים ממנה תמיכה כספית . הוא התבסס על ראיונות עם חברי הצוות של הקרן . הראיונות נערכו בחודש מאי ,2016 כשהחל להיערך סקר נוסף שהתייחס לנושאים שנבדקו בסקר ש...  אל הספר
רסלינג