השיטה הפילנתרופית של קרן טראמפ

61 השיטה הפילנתרופית של קרן טראמפ ומתן אפשרות לכל המעוניין להוסיף הערות ביניים שידרו בלבול, אך אפשר לראות בזה גם הפגנת ביטחון עצמי . עם זאת, הקרן לא הצהירה על כך שהיא "עוסקת בחינוך" . הגדרה רחבה כזו, הגם שהיא מקובלת ומאפשרת גמישות, היא היפוכה של כוונתה . בקרן טראמפ העדיפו מהלך מדויק ומובחן על פני הגדרה מעורפלת שתקשה לבחון את התממשותו . בחינה ראשונית של נתוני הדוחות השונים על ידי אנשי הצוות המקצועי של הקרן העלתה שהפערים הדרמטיים בין מדינות ה- OECD מצביעים על בעיה ממשית, ושהבעיה עמוקה ורחבת היקף ותצריך עבודה משותפת של גורמים רבים כדי לממש את הפתרון . הוחלט להיענות לאתגר ולפנות אל עולם הידע כדי לאתר פתרונות מתאימים . תחושת הדחיפות וההכרה בכך שחלון ההזדמנויות יחלוף חלחלו גם לצוות המקצועי, והוחל בסבב התייעצות עם מומחים מעולם התוכן החינוכי ומעולם הפילנתרופיה, לשם סיעור מוחות וקבלת משוב על רעיונות בוסריים . לאחר דיונים הוחלט להתמקד במורים, ובמיוחד בכלים שיאפשרו להם להשקיע את זמנם, כישרונותיהם, מיומנויותיהם ומרצם ב- % 15 מהתלמידים - אלה שנמצא כי הם נמנים עם המעגל השני, העוטף את שכבת המצטיינים ...  אל הספר
רסלינג