מצוינות והאופי הישראלי: הילכו שניים יחדיו בלתי אם נועדו?

22 אתגר המצוינות והרוח הישראלית הייתה יכולה להיות התחלה גרועה מזו לשיחה, אך מרגע שהחרבות יצאו מנדנן, ההמשך היה בלתי נמנע . "נגיד שאני זורם איתך", הוא הגיב . "אם בעוד עשור חמישית מתלמידי ישראל יצטיינו במתמטיקה ובמדעים, במה זה יעשה את החברה הישראלית לטובה יותר ? " השבתי מיד : "במאה ה- ,21 המתמטיקה והמדעים הם אבני יסוד של פתרון הבעיות הגדולות של האנושות . תרופות, מזון, איכות סביבה וביטחון - לכל אלו נדרש ידע רב ומיומנויות במתמטיקה ובמדעים . ההון האנושי, הנכס שלנו כמדינה שבנתה את עצמה על מדע והיי-טק, זה היתרון היחסי שלנו ואנחנו עומדים לאבד אותו" . התרווחתי בכיסא, משוכנע שטיעון ה"כי מציון תצא תורה" שלי שכנע ושנוכל להתקדם הלאה . אך לא . "אתה טועה", הוא אמר . "אינך מבין באופן עמוק מהו תפקידו של החינוך" . לדעתו החינוך לא נועד להכשיר תלמידים לשוק העבודה, לספק את צורכי המשק ולפתור את בעיותיו החומריות של העולם, אלא להכשיר אזרחים חושבים, ערכיים, המתחשבים בזולת . "תכלית החינוך היא יצירה של חברת מופת ערכית ושוויונית, בעוד שהשיטה שלך מרחיבה פערים בחברה", גער . "השיטה שלי מרחיבה פערים ? " מחיתי . "כשבמ...  אל הספר
רסלינג