הערות

296 אבנר ברנע 21 1967 Betts, 1980 : 566 - 569 ; Wilensky, 22 אצל דיוויס ( 2006 , Davis ( ישנה התייחסות מעניינת למשקלה של "התרבות המודיעינית" בכישלונות בתחום המודיעין בארצות הברית ובבריטניה לדוגמא בחוסר שיתוף במידע, בחשש להתריע ללא בסיס מוצק ועוד . ראו גם אצל מוטון טרוי ( 2002 Mouton, Troy, ( . Janis and Mann , 1997 ; Mintz and DeRouen , 2010 ; Janis , 1982 23 ; ג'ניס ומאן, 1980 : 117 24 1999 Mellers et al . 2001 ; Hughes - Wilson, Hackman, 2011 ; Fischhoff, 2011 ; Martin, 2002 25 Szanton and Allison, 1976 26 ; בר יוסף, 2004 27 1984 Harkabi, ; הרכבי, 1987 : ,429 265 - 276 . 28 2007 Handel, 1987 ; Wirtz, Gates, 1987 ; Colby, 1980 ; Church Committee, 1976 29 30 זאבי-פרקש ותמרי, 2011 : 21 ; 2010 Hughes, 1976 ; Mullen, Pillar, 2006 ; Betts, 2004 ; Betts, 2003 : 59 - 80 ; Betts, 2007 31 Bar - Joseph and McDermoth, 2010 ; McGravey, 1973 32 Diamond, 2008 ; Gordon andTrainer, 2006 33 Andrew, 1995 : 341 ; Oberdorfer, 2001 34 Ibid : 171 ; Kam, 1988 35 36 בתוכנית הטלוויזיה אריק שרון האינתיפאדה השנ...  אל הספר
רסלינג