ביבליוגרפיה

266 אבנר ברנע ברנע, א . ( 2015 ( . "ניתוח השוואתי של כשלונות מודיעיניים בתחום הלאומי ובתחום העסקי", חיבור לשם קבלת התואר "דוקטור לפילוסופיה", אוניברסיטת חיפה, הפקולטה למדעי החברה, בית הספר למדעי המדינה, אוגוסט . גזית, ש . ( 1999 ( . פתאים במלכודת : 30 שנות מדיניות ישראל בשטחים , תל אביב : זמורה ביתן . גלבוע, ע . ( 2012 ( . "הפתעת מלחמת יום הכיפורים - ראיה רחבה", מבט למל"מ , גיליון ,64 אוקטובר . גלבר, י . ( 1992 ( . שורשי החבצלת : המודיעין בישוב 1918 - 1947 , תל אביב : הוצאת משרד הביטחון . ג'ניס, ל . א . ומאן, ל . ( 1980 ( . תהליך קבלת החלטות , תל אביב : משרד הביטחון, ההוצאה לאור . ג'פריס-ג'ונס, ר . ( 2009 ( . FBI היסטוריה של הבולשת הפדרלית בארצות-הברית , תל אביב : רסלינג . גרוב, א . ( 1997 ( . רק פרנואידים שורדים , תל אביב : מטר . גרינספאן, א . ( 2009 ( . עידן התהפוכות , תל אביב : מטר . גרסטנר, ל . , ( 2004 ( . מי אומר שפילים לא יודעים לרקוד : IBM במהפך היסטורי , תל אביב : מודן . דרור, י . ( 2004 ( . "ההתמודדות עם דיווחים עמומים", המודיעין והקברניט , תל אביב : משרד הביטחון אוניברסיטה מ...  אל הספר
רסלינג