6 מקרה בוחן IBM: כיצד כמעט קרסה אחת החברות הגדולות בעולם?

233 את זאת לא צפינו לא היה סיכוי שחדשות רעות יגיעו לידיעת בכירי החברה . כך, תמונת המצב "החיובית" על מצבה של החברה נותרה על כנה עד פרוץ המשבר כמעט . לכן לא התגבשה הערכה בדבר מידת האיום מהמתחרים ונצמדו להערכות קיימות . קשיים ארגוניים ושיתוף פעולה לקוי IBM-ב שלטה במשך שנים ארוכות תרבות ארגונית מושרשת של מידור וחוסר שיתוף פעולה בין החטיבות השונות . ההנהלה הבכירה הייתה מרוחקת מהעובדים ולא ידעה מה מתרחש בחברה ומחוצה לה . כך היו אנשי מכירות מחטיבות שונות מגיעים ללקוח מסוים בלי לתאם ביניהם ומתחרים אצל מי יזמין הלקוח את המוצר . לא הייתה זו תוצאה של חוסר במערכות מידע מאחר שבתחום זה IBM הובילה את השוק ומערכות אלו היו מוטמעות בה . לא היה שיתוף גם במידע תחרותי ויחידות מודיעין שפעלו בחטיבות השונות לא שיתפו במידע על פעילות מתחרים אצל לקוחות או לקוחות פוטנציאליים . המתחרים היה מודעים לחוסר התיאום ושיתוף הפעולה IBM-ב ולתגובה האיטית של החברה וניצלו זאת לצורכיהם . IBM לקתה גם בחוסר שיתוף פעולה עם מומחים מחוץ לארגון . המבנה הארגוני של החברה היה מורכב מאוד, ובמצב כזה היה קושי בשיתוף פעולה בין היחידות העסקי...  אל הספר
רסלינג