3 מקרה בוחן האינתיפאדה הראשונה

77 את זאת לא צפינו מסקנת הדברים היא שהבעיה לא הייתה חוסר במידע אלא במיקוד בטרור במקום בחת"מ . לכן המידע שזרם במסגרת "מעגל המודיעין" לא היה רלוונטי להתפתחות המאיימת . כמו כן, היה חוסר בפעילות מחקר בסיסי על המתרחש בשטחים, בהיעדר פונקציה מקצועית בתחום זה בקהיליית המודיעין, שזה היה תפקידה . סביבת מידע רועשת כיסוי מודיעיני אינטנסיבי של השטחים, בעיקר של שב"כ ושל מתאם הפעולות בשטחים, הוביל לכך שלא היה חוסר במידע מאז 1967 . עד פרוץ האינתיפאדה המידע היה סותר בחלקו, מאחר שמצד אחד המשיכו הפיגועים בפרופיל שמוכר זה תקופה ארוכה, ומצד אחר הייתה בחודשים שלפני פרוץ האינתיפאדה עלייה בהפרות סדר ובהתארגנויות מקומיות לביצוע פיגועים "קלים", כגון זריקת בקבוקי תבערה וזריקת אבנים . מפרוץ האינתיפאדה השתנה המצב והפרות הסדר היו, בקנה מידה רחב שלא היה מוכר מהעבר . בין שאר הפרות הסדר היו זריקת אבנים ובקבוקי תבערה, הנחת מחסומים, הבערת צמיגים, שימוש בסכינים ובגרזנים, התנגשות עם כוחות צה"ל ופעילות נגד משת"פים . נוסף על כך, הניטור המודיעיני השוטף של קשרי מפקדת אש"ף בתוניס עם ארגונים ובודדים בשטחים בתקופה הראשונה לפרוץ ...  אל הספר
רסלינג