2 כישלונות מודיעיניים בתחום העסקי

36 אבנר ברנע המחקר בנושא כישלונות המודיעין בתחום העסקי מתקשה לבודד את גורמי סביבת התחרות שבאחריות המודיעין מגורמים עסקיים אחרים הפועלים בחברות - ואינו מבחין בין סוגי כישלונות . הוא עוסק בניתוח כישלונות של חברות על פי גורמים פיננסיים, ארגוניים ופסיכולוגיים ועל פי יחסי גומלין עם ההנהלה ומהלכים כושלים בסביבת התחרות על סמך מידע רב המצוי ברשותו, שגבר מאז מהפכת המידע . יש מחסור בספרות המתמקדת בנושא הכישלון המודיעיני כגורם מרכזי, בדרך כלל בשל מודעות לא מספקת לנושא . לעיתים השוואה בין חברות מצליחות ובין חברות כושלות מבליטה את אלו שאינן קוראות נכון את מפת התחרות . המודיעין בתחום העסקי מנסה לשפר את יכולותיו בשני סוגי ההפתעות בעת ובעונה אחת, אף על פי שהמינוח שבו אנו משתמשים בספר זה אינו מוכר לו : מניעת הפתעה מרוכזת על ידי שימוש במתודות מתחום הניהול העסקי והמודיעין הלאומי וגם על ידי שימוש בניתוח צורכי לקוחות והציפיות שלהם, שהוא בתחום מניעת הפתעה מפוזרת . מקום המודיעין בכישלונות עסקיים רוב המחקר שעסק בכישלונות מודיעיניים התמקד בהפתעות מרוכזות בעקבות מהלכי מתחרים שזכו ליתרונות משמעותיים . כישלון מוד...  אל הספר
רסלינג