מבוא

8 אבנר ברנע של הפתעה "הפתעה מרוכזת ומכוונת", שכן היא תוצר של מאמץ מכוון מצד שחקן אחד למנוע משחקן יריב לעמוד על הכוונות ועל היכולות האמיתיות שלו ( 1958 Singer, ( באמצעות הסתרה והונאה, כדי לזכות ביתרון חד-צדדי . דוגמאות מוכרות היטב לסוג כזה של הפתעה הן מתקפות הפתע של מבצע "ברברוסה", פרל הרבור ויום כיפור . עד היום לא ניתנה תשומת לב מחקרית מרבית לסוג נוסף של מתקפת פתע - תופעת ההפתעה הספונטנית המפוזרת, כלומר התפתחות מפתיעה שהיא אינה תוצר של מאמץ מרוכז ומאורגן להפתיע, הקושי בזיהוי יעד המודיעין העומד בצד השני, נובע מכך שמדובר ביעד מפוזר ומוגדר פחות, בין היתר מאחר שהינו גם חלק מתהליכים חברתיים ופוליטיים ספונטניים, לדוגמא במקרים של מרי אזרחי . הביטוי המובהק ביותר לסוג זה של אירועים הוא מהפכות עממיות דוגמת מהפכת חומייני ( 1979 ( , "האביב הערבי" ( 2011 ( והאינתיפאדה הפלסטינית הראשונה ( 1987 ( . כך אנו עומדים בפני שני סוגים של מתקפות פתע, במקום אחת שהייתה מוכרת עד עתה . עם זאת, מחקר ההפתעות והכישלונות המודיעיניים לא השתנה . בעבר ניתוח הסיבות לכשל המודיעיני התבסס על האירועים שהתרחשו, בדרך כלל בתחום...  אל הספר
רסלינג