הערות

186 סדרה דיקובן אזרחי אילון, הישראלים - מייסדים ובנים , ירושלים ותל אביב : שוקן, תשל"ב, עמ' 281 . ידין מודה כי עבורו, סמליותן של המגילות "מועצמת בשל העובדה ששלוש הראשונות נרכשו עבור מדינת ישראל על ידי אבי בתאריך כ"ט בנובמבר ,1947 ביום בו הצביעו האומות המאוחדות על חלוקת הארץ ותקומתה של מדינה יהודית בארץ ישראל לאחר אלפיים שנה" ( ידין, המגילות הגנוזות ) . העניין המתמשך במגילות מתמקד ברזיהן הבלתי-מפוענחים לכאורה - זה הדבר שרוברט אלטר מכנה בשם "סוד הראשית האמיתית" שהמגילות אמורות לחשוף, "עצמותו החומרית של העבר" שתוכל לסייע בידינו "להבין [ . . . ] כיצד הפכנו למה שהננו" . אלטר טוען כי הראשית האמיתית "שלנו" נעוצה דווקא בנרטיב אחר - מערכות האמונה והפולחן של חז"ל והנוצרים הראשונים - ולא בכת קומראן, שחבריה חיו באווירה צחיחה ואפוקליפטית של "מלים מהפנטות שבודדו אותם מרוחות ההיסטוריה הנושבות", ושכתביה של הכת ומסריה "צרים, נוקשים וצווחניים" . ראו : Robert Alter, "How Important Are the Dead Sea Scrolls ? ," Commentary, February 41 : 1992 . לדיון מעניין בחשיבותה האידיאולוגית של הארכיאולוגיה בכלל והתפקי...  אל הספר
רסלינג