3 בלבב ימים ש"י עגנון ואפוס השיבה

123 איפוס המסע היהודי את פעולות הדיבור והכתיבה . עם זאת, ברגע ההתלהבות שאנו בוחנים כעת, לא היה ניתן לצפות למטוטלת זו . בתהליך בנייתה של הרפובליקה הספרותית מילא ה"כינוס" או אסופת החומרים הספרותיים המסורתיים תפקיד חשוב של 199 שילובם הניאו-רומנטי מקדם ומטרים את קיבוץ הגלויות . של יסודות מיתיים ועממיים בשירה ובספרות העברית החל מסוף המאה ה- 19 הוביל בסופו של דבר אל מפגש מורכב יותר עם העבר . בתוך כמה שנים התחיל ח"נ ביאליק לעבוד עם י"ח רבניצקי על איסוף הפולקלור היהודי ב ספר האגדה ; מרטין בובר יזם את מפעל התרגום, הפירוש והעיבוד של סיפורי החסידים הגדולים, ומיכה יוסף ברדיצ'בסקי אסף ופרסם אגדות וסיפורי חסידים בגרמנית, עברית ויידיש . י"ל פרץ, שפנה אל קהל היהודים החילוני והמודרניסטי בפולין, החל לשלב בנרטיבים שלו מוטיבים 200 ש' אנ-סקי, המהפכן עממיים, בייחוד מן החסידות והקבלה . הנרודניק לשעבר, בילה את שנותיו האחרונות באיסוף פרגמנטים "אתנוגרפיים" של הרוח היהודית, שביקש להציג במוזיאון שיוקדש 201 התהליך בכללותו, כמו מפעלים אחרים של ליצירתיות היהודית . הצלה ספרותית במסגרת כינונן של תרבויות לאומיות מודרני...  אל הספר
רסלינג