מבוא

16 סדרה דיקובן אזרחי זו אף זו : מהסיסמה ניתן להבין גם כי עולמות דמיוניים המתגשמים במציאות עלולים לסכן בהופעתם את אקט הסיפור, אם לא את החיים ( התשוקתיים ) עצמם . המאבק להגשמת החזון האוטופי כמקום יהודי ריבוני פותח פרק חדש בפואטיקה של גלות ושיבה . מהמודל המסורתי והא-היסטורי מעיקרו של השיבה מתפתח דפוס חדש, המזגזג בין מרחבים ממשיים ומדומיינים . בתיאודיציאה היהודית הובנתה הגלות בתווך שבין זיכרון הבית החרב לבין חזון משיחי של שיבה הנדחית לאין קץ - מבנה העומק של ארעיות . כשהמשגה זו משתלבת בזמן ומרחב פוליטיים והיסטוריים, היא יוצרת דקדוקים שונים ומשונים . לאחר שפיתחו בארצות תפוצתם תרבות שהעלתה על נס את ההחלפה, ה"במקום", היה המפגש המחודש עם המקום היחיד שנהנה ממעמד של ממשות - ציון, ירושלים - למשכר ומסוכן . דחייתה של תרבות החיקוי ( מימזיס ) לטובת ניכוסו מחדש של "מרחב ראשיתי" גררה, במעמקיה של התודעה היהודית, סוג של התנערות מכוח הדמיון ומהמצאתם של עולמות בדיוניים ; אלו מוחלפים במלאכת החילוץ של מה שנתפס כתשתית קיומו של הקולקטיב . אני קושרת כאן בין טקסטים פואטיים ובדיוניים שנכתבו בעיקר במהלך המאות ה- 19...  אל הספר
רסלינג