איפוּס המסע היהודי: גלות ושיבה בספרות היהודית המודרנית

איפוּס המסע היהודי איפוּ ס המסע היהודי הסדרה לביקורת הספרות עורכי הסדרה ד"ר יצחק בנימיני עידן צבעוני ועדה אקדמית פרופ' אליעזר ( אד ) גרינשטיין פרופ' רבקה פלדחי פרופ' חנן חבר איפוּ ס המסע היהודי גלות ושיבה בספרות היהודית המודרנית סדרה דיקובן אזרחי תרגום מאנגלית : מתן קמינר : Booking Passage Exile and Homecoming in the Modern Jewish Imagination Berkeley : University of California Press, 2000 ) ( Sidra DeKoven Ezrahi Series on Literary Criticism Series Editors : Dr . Itzhak Benyamini and Idan Zivoni Academic Board : Prof . Ed Greenstein, Prof . Rivka Feldhay, Prof . Hannan Hever Language editor : Ronit Rosenthal Graphic Design : Raaya Karas Cover Design : As We design All Hebrew rights reserved by RESLING Publishing, 2017 © Resling, Sderot Yehudit 35, Tel Aviv 6701637 www . resling . co . il Printed in Israel, 2017 אין לשכפל, להעתיק, לצלם, להקליט, לאחסן במאגר מידע, לשדר או לקלוט בכל דרך או בכל אמצעי אלקטרוני, אופטי או מכני או אחר — כל חלק שהוא מהחומר שבספר זה . שימוש מסחרי מכל סוג שהוא בח...  אל הספר
רסלינג