אפילוג

124 בין הבית לרחוב | שלומית בנימין פיטורים, הוצאה לחל"ת או פגיעה בהכנסות מעבודה . % 59 ממי שהתדרדרו למצוקה כלכלית העידו כי אין להם חסכונות כלל או שאינם יכולים להשתמש בהם, ו- % 56 העידו כי אין להם תמיכה מבני משפחה או קרובים אחרים ( שם, 33 ) . מצוקה זו נתנה את אותותיה בתחום הדיור . הוצאות הדיור הן הנטל המכביד ביותר על תקציבן של משפחות אלו, שכן הן מסתכמות ב- % 2 . 43 מהכנסתן החודשית . 3 העידו שבעקבות משבר הקורונה גדל במידה % 30 מהנתמכים בסיוע מעמותות רבה הסיכוי שיצטרכו לפנות את מקום מגוריהם בשל אי-יכולת לעמוד בתשלומי שכר הדירה או המשכנתה, ו- % 6 . 27 העידו שהסיכוי לכך גדל במידה בינונית ( שם, 103 - 104 ) . ממצאים אלו עולים בקנה אחד עם מחקר שנערך בתקופת הקורונה באוניברסיטת תל אביב ובאוניברסיטה העברית בירושלים, אשר מצא כי כ- % 12 מהמתגוררים בדירות שכורות לא שילמו באפריל 2020 את מלוא שכר הדירה ( אגמון ,2020 10 - 11 ) . כיוון שישראל היא מדינה המעודדת בעלות על דיור, הפתרונות שהציעה המדינה למי שנקלעו למצוקת דיור בתקופת משבר הקורונה התמקדו בעיקר ברוכשי דירות, שרבים מהם בני המעמד הבינוני . לאלו הו...  אל הספר
מכון ון ליר בירושלים

הקיבוץ המאוחד