מבוא

10 בין הבית לרחוב | שלומית בנימין בד בבד נרשם גידול גם במשקלה של ההוצאה על דיור בסך ההוצאות של משק בית ממוצע . כך אפשר לראות כי חלקן של הוצאות הדיור בסך הוצאות התצרוכת לגרים בדירות שבבעלותם עלה בכל העשירונים בממוצע מ- % 22 בשנת 2004 ל- % 7 . 31 בשנת 2014 ( בר 2016 , 14 ) . בקרב הגרים בשכירות הנתונים דומים : חלקן של הוצאות הדיור בסך ההוצאות שלהם עלה בשנים אלו מ- % 7 . 22 ל- % 1 . 27 ( שם ) . על פי נתוני הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה ( 2019 ) , סעיף הדיור הוא הסעיף הגדול ביותר בהוצאות של כלל משקי הבית ( בעלים ושוכרים גם יחד ) , ובשנת 2018 עמד חלקו בסך הוצאותיהם על % 8 . 24 בממוצע ; באשדוד היה חלקו של סעיף הדיור הגדול ביותר — % 9 . 31 — ואילו בחיפה היה חלקו בכלל ההוצאות הקטן ביותר — % 2 . 20 ( שם ) . בד בבד עם הגידול בהוצאות הדיור, שיעורי הבעלות על דירות המגורים הולכים ויורדים בשנים האחרונות כמעט בכל עשירוני ההכנסה . שיעור הבעלות על דירה אחת ירד מ- 2003 ועד 2018 בשיעור של % 1 . ,7 מ- % 5 . 69 בשנת 2003 ל- % 4 . 62 בשנת 2018 . עיקר הירידה בשיעור הבעלות נרשמה בעשירוני הביניים ( הלשכה המרכזית לסט...  אל הספר
מכון ון ליר בירושלים

הקיבוץ המאוחד