בין הבית לרחוב: היעדר ביטחון דיורי בישראל

ה ו צ א ת מ כ ו ן ו ן ל י ר | ה ו צ א ת ה ק י ב ו ץ ה מ א ו ח ד ב י ן ה בית ל רח ו ב היעדר ביטחון דיורי בישראל שלו מי ת ב נ ימ י ן בין הבית לרחוב היעדר ביטחון דיורי בישראל מערכת מדעית : שי לביא ( יו"ר ) בשיר בשיר עמוס גולדברג מירי רוזמרין טל כוכבי יהודה שנהב בין הבית לרחוב היעדר ביטחון דיורי בישראל ש לו מית ב ני מ י ן הוצאת מכון ון ליר ׀ הוצאת הקיבוץ המאוחד In between Home and the Streets Lack of Housing Security in Israel Shlomit Benyamin עורכת ראשית : טל כוכבי עורכת מדעית : רונית טפיירו עורכת לשון : אילנה דנון מפיקה אחראית : יונה רצון מסת"ב : 7 - 1084 - 02 - 965 - 978 : ISBN © תשפ"ב, הוצאת מכון ון ליר / הוצאת הקיבוץ המאוחד by Van Leer Institute Press / Hakibbutz Hameuchad Publishing House 2021, © א . אורן הפקות דפוס בע"מ, תל אביב  אל הספר
מכון ון ליר בירושלים

הקיבוץ המאוחד