[על תרגום תהלים]

233 ל ב ת ת ב פ על ציון הר קדשי, וינ' על טור, גענ' על ציון טור . מזמור ג' ואתה ה' מגן בעדי, וינ' תרים, גענ' תריס . מזמור ד' בסוף המזמור נמצא בדפוסי וינ' תרגום פסוק הקשיבה לקול שועי ( אשר מקומו במזמור שאחריו ) ; ולא כן בדפוס גענ' . מזמור ו' ה' אל באפך תוכיחני וינ' תכנעני, גענ' תמכסינני, והנכון תכסינני . מזמור ח' וכבוד והדר תעטרהו, בדפוס רע"ח ושיבהודא בדל"ת, ובגענ' ברי"ש, וכן גירסת הערוך והמתרגמן ברי"ש, וכן בלשון סורי אומרים שוּבהָרָא . והשבוש הזה מצוי פעמים אין מספר בדפוס ויניציאה ברוב המקומות שבאה בהם המלה הזאת . מזמור ט' על מות לבן, וינ' דינפק מביני משרייתא, גענ' דנפק פולמירכא מביני משרייתא והיא מלה יונית ( Polemarcha ) כך היה נקרא בעיר אטען [ אתונה ] שר שהיה ממונה על כל צבא המלחמה . - ויבטחו בך יודעי שמך, וינ' ויסתכלון, גענ' ויתכלון ( בסורי לשון בטחון, וידוע בתרגום כתובים ) . - הגיון סלה, וינ' ידונון צדיקיא, גענ' יִרְנוּן ( משרש רנא שביארתי למעלה ) . מזמור י' במשכו ברשתו, וינ' במיגריה, ברי"ש, גענ' במגדיא, בדל"ת . - אמר בלבו לא תדרוש, וינ' לא תתבעי, גענ' לא תתבע . - תקשיב אזנך, וינ' ת...  אל הספר
יונתן בשיא