[מעט מילים בסורית]

211 ל ב ת ת ב פ איגורא כתב המתרגמן כל מזבחות לעבודה זרה תרגום איגורי עכ"ל והוא מלשון 'יגר שהדותא' ( בראשית ל"א מ"ז ) , כלומר גל של אבנים, והאל"ף נוספת בראש התבה בעבוד היו"ד השואית על דרך לשון סורי, כמו אידא, איממא, איקרא, וצריכה להנקד חיריק, לא צירי . אַיְלֵין עם ד במלה שאחריה, כגון 'מגן להֹלכי תֹם' ( משלי ב' ז' ) , ומסייע לאילין דמהלכין בלא מום, ענינו לאשר מהלכים בלא מום, לאותם שמהלכין, והיא מלה מצויה מאד בסורי, ואיננה כמו אִלֵּין שענינו אלה ; ובספרים נקוד לְאֶלְיָן ואינו אלא שבוש . והיא מלה חסרה במתרגמן . אַיְנָא עם ד במלה שלאחריה, כגון 'וברכה לראש משביר' ( משלי י"א כ"ו ) , וברכתא תהוא לאינא דמזבן, ענינו לאשר מוכר, למי שמוכר, והיא מלה ידועה מאד בסורי כמו הקודמת, ולא הזכירה המתרגמן . אסטונא , 'הַמֶּלֶךְ עוֹמֵד עַל עַמּוּדוֹבַּמָּבוֹא' ( דברי הימים ב' כ"ג י"ג ) על אסטונא, כתב המתרגמן : נראה לי שהוא כמו אצטווא, והוא המיוחד לישיבה עכ"ל . ואין הדבר כן, אלא עמוד בלשון סורי אסטונא, ומצאת כי תדרשנו בבן סירא ( ל"ו כ"ז ) . ארדיכל בעל המעריך חשב גזרת המלה הזאת חציה מלשון ערבי וחציה מלשון הקדש :...  אל הספר
יונתן בשיא