[השפה הסורית]

201 ל ב ת ת ב פ [ Biblioteca Ambrosiana ] חלק גדול מן התנ"ך מתורגם סורית ( נכתב זה אלף ומאתים שנה ) על פי תרגום יוני המיוחס לשבעים זקנים, ובגליון כל חלופי נוסחאות אשר לקט אוריגענעס מתרגום עקילס, סומכוס וטעאָדאָציאָן, וכבר נדפס ממנו ספר דניאל וספר תהלים, והעתקתי לי משם כל אשר מצאתי דבר טוב מתרגומי שלשת האנשים הנזכרים, אשר הראשון מהם היה גר צדק ונזכר לשבח בדברי רבותינו ז"ל . והכתב השני והוא הנהוג אצלם, ובו נדפסים כל ספריהם, הוא כתיבה דקה מן הראשונה, ומתחלפת בצורתה הרבה מן הראשונה, ונקרא ( Maroniticum Jacobiticum ) והוא נמצא בכל הספרים הכתובים מתשע מאות שנה והנה . מספר האותיות עשרים ושתים, וסדרן כמו באלפ"א בית"א שלנו, אלא שאין בלשון סורי חלוק שני מיני שי"ן, כי הסי"ן תתחלף תמידי בסמ"ך : בסרא עסרא . האותיות מורות על המספרים כאשר אצלנו, אלא שאחר הת"ו המורה על ארבע מאות, משתמשים באותיות נ ס ע פ צ בנקודה עליהן להורות על חמש ושש ושבע ושמונה ותשע מאות, כגון אנצו הוא אלף וחמש מאות ותשעים ושש, שהוא שנת מות אבו אלפרג למנין היונים, והוא הנקרא בינינו מנין שטרות . לשון סורי כמו לשון הקדש ושאר לשונות ה...  אל הספר
יונתן בשיא