[הצעות שד"ל לשינוים מדעתו]

189 מבה ו גר 3 . מצאנו בכמה מקומות הבדלי נוסח בתרגום בין עבר למקור . ראו למשל הערה 85 . 4 . יא"ר כתב על מילה זו : "אונקלוס לא הפריש בין פועל עומד לפועל יוצא" . ומרפא לשון העיר שיא"ר גרס ללא דגש בת"ו, אבל יש לגרוס בדגש, וכך הוא פועל יוצא . 5 . כתב על כך מעט צורי : "עיין רד"ק שהעיר שהמלה 'אותי' במקרא לכאורה מיותרת, שהרי כבר אמרה 'זבדני' . אבל אונקלוס מתרגם 'יתיה' שפירושו 'אותו', ויתכן שמפרש לפי הכונה" . 6 . יש גורסים כמו במיוחס ליונתן, "עם מלאכיא דה' " . וכתב הרמב"ם ב'ספר שמות קודש וחול' : "על דעת המפרשים כי אלהים הנאמר כאן שם מלאכים . אבל אונקלוס תרגם אותו 'ארי רב את קדם ה' ', והרי הוא קדש . . . ואל יקשה עליך הכתוב 'ובאונו שרה את אלהים' ( הושע י"ב, ה' ) שתרגם אותו יונתן 'מלאכא', כי יש הפרש בין 'עם אלהים' ובין 'את אלהים' . ואם תבין זה אזי תדע כי 'שרית עם אלהים' פירושו : אלהים עמך בכל אשר אתה עשה" . נפיק ותאיב, שניהם בינוניים, כמו 'הלוך ושוב' ( למעלה ג' ) אזלין ותייבין, 'הלוך וחסור' ( שם ה' ) אזלין וחסרין . 3 . ( בראשית ח' י' ) וַיֹּסֶף שַׁלַּח אֶת הַיּוֹנָה , ואוסף שלח . שלח בעברי הוא מק...  אל הספר
יונתן בשיא