בראשית

62 מבה ו גר הוא כמו העברי . ולא כמו בדפוסים, שתרגמו "בְּצַלְמָא דַה' " . ומבאר שד"ל שאי אפשר לתרגם מליצה נשגבת זו . יא"ר מביא הערת מסורת התרגום האומרת ששם אלוהים מתורגם תמיד לשם הוי"ה ( אלא אם שם אלוהות בא בפסוק יחד עם שם הוי"ה ) , מלבד בשלושה מקומות, וזה אחד מהם . 4 . נוסח רוב הדפוסים הוא "לְכוֹן יְהֵא לְמֵיכָל", ופירושו : מותר לכם לאוכלם . שד"ל מעדיף את גרסת כתבי היד "דִּלְכוֹן יְהִי לְמֵיכָל", שפירושה שייכות : העשב והעצים יהיו שלכם . עוד מעיר שד"ל שבמקום לגרוס "יהי" עדיף לגרוס בלשון רבים, "יְהוֹן", כגירסה בדפוס סביוניטה . 5 . "המטיר" מתורגם ל"אחית מטרא" . שד"ל מעיר שיש דפוסים ששמרו על סדר הפסוק, ותרגמו הביא מסרה זה לשונה : אלהים יחיד קרא ותרגום ג' באורייתא בצלם בדמות בצלם ע"כ, וזה פירושה . ידוע כי דרך אנקלוס לתרגם כל אלהים שהוא קדש בשם הוי"ה כמו 'כאשר צוה אותו אלהים' ( למטה ז טז ) כמא די פקיד יתיה ה' . אבל כאשר יבא שם האלהות עם לווי שם ההויה, אז ישאר שם האלהות ככתבו גם בתרגום, כמו 'ויצו ה' אלהים' ( למטה ב טז ) ופקיד ה' אלהים . וכאן המסרה רומזת, כי שלשה פעמים נמצא בתורה שם אלהים יחיד...  אל הספר
יונתן בשיא