12 גילויים עיקריים בנוגע לגוף

לפעלתנות של ההמון, ומצד אחר, ברמת הלשון ישנו ציווי ללשון יחיד, לדיבור בשם עצמך בלבד, כחלק מגיבוש זהות בוגרת . זהו מאבק בין לשון היחיד של הדיבור לריבוי שברמה הגופנית, של היות גוף היחיד חלק מהמון של גופים . הקושי לחוש בעלות על הגוף מתבטא בד בבד עם הקושי לדבר בלשון יחיד, בגוף ראשון יחיד . אימוץ השפה הבוגרת ואימוץ הפרקטיקה המינית אינם נפרדים זה מזה . החברה ומוסכמותיה נכנסות אפילו למיטה של כל אחד, בעצבן את האופן שבו מקובל לאבד את הבתולין, לקיים יחסי מין וכדומה . הדחפים המיניים מאיימים על גבולותיו התחומים של היחיד, מערערים את היחיד ומכניסים אל גופו ואל לשונו את האחר, המיוצג באמצעות קולות שונים שמתערבבים בקולו של היחיד . במוקד הסיפור "רץ" עומד אובדן "האחד", ההכרה בכך שמפגש כרוך בהסכמה, גם אם לא מודעת, להכניס את האחר לאזור האינטימי ביותר, להסכים לשיסוע, לחלוקה לשניים . יהיה מדובר במפגש של ממש רק אם הוא יתקיים עם הגוף ועם הדחף, אחרת יהיה זה מפגש עם אחר שהוא אינו אחר באופן מהותי, אלא הוא חלק ממך . על המפגש להיות כזה שיש בו הסכמה מסוימת לרכך את גבולות האני ולא לחזור ולהקשיח אותם . כפי שעולה, בין ...  אל הספר
רסלינג