7 המת החי בגוף נופל מִחוץ לזמן

189 גוף פוגש שפה וכל הזמן הרגשתי / דם, / מטפטף / ממני דם, ניגר / לתוך האדמה, מגיע / עד אליו ומחלחל / לתוך עורקיו, ושוב חוזר / אלי ומתערֶה, והוא עכשיו דמֵנו, / והוא דָמָהּ עכשיו, ושנינו / שוב / הוֹרִים / אותה / מִדם ואדמה . 306 המסע מאפשר לרושם קורות העיר ולאשתו לחזור למגע ביניהם, והמגע מופיע, כפי שקרה קודם, כניסיון לקיים את המת באמצעות מפגש הגופים, כשאשתו של רושם הקורות מצטטת את דבריה של האישה מתחילת הסיפור : ״מי יקַי ם אותה, / מי יחבק, / אם לא 307 שנינו / בגופֵינו / נעטוף / את / מְלוֹאָהּ / הרֵיק ? " למסע יש תוצאות אצל כל משתתפיו ( כולל מעבר משתיקה לדיבור או מגמגום לדיבור רציף ) , אך אצל רושם קורות העיר ואשתו התוצאה היא חידוש המגע . הדבר מאפשר לנתח לאחור את ההימנעות ממגע ואת התרחקות הגופים שהיו לפני השינוי . ניתן לומר כי החייאת הילדה המתה, שמתאפשרת לאחר השינוי, היא בדיוק מה שאיים והרחיק את בני הזוג זה מזה . המפגש עם גופו של האחר, בתוך הזוגיות, כמו העיר לחיים את הילדה המתה, מכיוון שזו רשומה ומתקיימת בגופו של בן הזוג ובגופה של בת הזוג . המגע עם הכאב במילים ובזיכרון מהדהד את המגע בגוף של...  אל הספר
רסלינג