6 הגוף שמחוץ להסכמה חמורים

148 אמיר קלוגמן את שלטונו וסיפוקו ? אם בסיפור "רץ" המפגש בין הגוף לשפה הופיע כחלק משאלת ההתבגרות והכניסה לעולם המיני הגניטלי, הרי שב"חמורים" אותו מפגש מובנה כחלק משאלת ההשתייכות במובנה הרחב יותר, בבחינת היות חלק מקבוצה, חלק מקולקטיב . מדובר בשתי שאלות קרובות וחופפות בחלקן, שכן המשמעות של להיות חלק מהעולם הבוגר המיני היא השתייכות בפן מסוים . בסיפור "רץ" הודגשה יכולת ההיפתחות אל האחר ( פתיחת האני לשלל קולות ) , ואילו ב''חמורים'' תודגש ההיענות לכלל של האחר, היותך כפוף להסכמה המוכתבת על ידי אחר מופשט, קולקטיבי, שאינו נוכח באופן ממשי, אך השפעתו ניכרת באופן תמידי, ״האחר הגדול״ במונחיו של לאקאן . במרכז הסיפור "חמורים" עומד רוג'ר, חייל אמריקני שערק ממלחמת וייטנאם לאוסטריה . רוג'ר אינו מוצא את מקומו ואת מנוחתו ונתלש גם מהאישה האוסטרית שהוא אוהב, מכיוון שאינו יכול להתחתן איתה ולמצוא עבודה כמהגר בלתי חוקי . כשליבו דואב וקרוע, הוא יוצא אל מקום מוכר לו, מלון דרכים שכוח, שבו הוא מקבל אהבה נטולת מילים מבעל המקום, מרטין, ומקבוצת חמורים, ששמחה מהלחם הלבן שהוא מביא לה, תמיד מאותו סוג . באותו פונדק יש לר...  אל הספר
רסלינג