4 הפואטיקה של דויד גרוסמן

175 אימצו אותו . 174 וס . יזהר 173 יעקב שבתאישמעון הלקין, למרות מסורת הספרות המוכרת, ניתן להראות כי הפואטיקה הנפשית של גרוסמן ייחודית משתי סיבות עיקריות . הסיבה הראשונה, מכיוון שיש לפואטיקה זו מופעים רבים ומגוונים : היא חוצה סוגות ( סיפורים קצרים, רומנים מסוגים שונים, ספרי ילדים, ספרי עיון, נובלות, מחזה, כתיבה שירית בשורות קצוצות ) ; היא מופיעה בסגנונות עיצוב מגוונים, הן בין חלקים שונים של אותו ספר והן במעבר בין ספרים שונים ( חלק המעוצב כאנציקלופדיה, רומן מכתבים, סיפור בקולות ) ; היא עוברת בין גופים ( ראשון, שני, שלישי ) ; חוצה מינים, גילים ונטיות מיניות של הדמויות המרכזיות . לעיתים האפשרויות השונות שתוארו נמצאות באותה דמות כ"קולות" שונים המתקיימים זה לצד זה, לדוגמה דמותו של אהרון 177 ב ספר הדקדוק הפנימי 176 או דמותו של יאיר ב שתהיי לי הסכין . הסיבה השנייה, מכיוון שלרוב הפואטיקה של גרוסמן מכוונת לשני מישורים בו – זמנית, הנפשי והשפתי, אפילו אם העיסוק במישור השני איננו מפורש . ניתן להבחין כי לצד העיסוק בפרובלמטיקה הנפשית של הדמויות, מופיע באופן חוזר גם עיסוק בפרובלמטיקה 178 יוכי של השימו...  אל הספר
רסלינג