גוף מְדַבֵּר סיפור דרך

26 אמיר קלוגמן נפגשים גוף ושפה באמצעות ״מתיחת״ כל אחד ממרכיבי הדיאלוג אל קצותיהם : מצד אחד, השפה מגיעה אל קצה גבול היכולת שלה לייצר משמעות ולתקשר, ומצד אחר, הגוף הולך ומאבד את מהותו הפיזיולוגית ונעשה מצע של משמעות ותקשורת . מכאן שתכלית רעיון הגוף המדבר היא לאתר בעת ובעונה אחת את השפה שבגוף ואת הגוף שבשפה . לשם כך נבחרו שני צירים : ציר "השפה הפרטית", כפי שהתפתח בעשורים הראשונים של המאה 2 וציר "הגוף המדבר", כפי שהתפתח ה – 20 בפילוסופיה של הלשון ; 3 וביתר שאת בהוראתו מראשיתה של הפסיכואנליזה על ידי פרויד, 4 ובעבודותיהם של של הפסיכואנליטיקאי הצרפתי ז'אק לאקאן 5 השיח על אודות השפה הפרטית דן באפשרות ממשיכי דרכו . 2 . לודוויג ויטגנשטיין, חקירות פילוסופיות ( 1953 ) , תרגום : עדנה אולמן – מרגלית, ירושלים : מאגנס, האוניברסיטה העברית, 1995 ; Keld Stehr Nielsen, The Evolution of the Private Language Argument, Burlington, VT : Ashgate Publishing Company, 2008 . 3 . לדוגמה, זיגמונד פרויד ויוזף ברויאר, מחקרים בהיסטריה ( 1893 - 1895 ) , תרגום : מרים קראוס, צפת : ספרים - הוצאה לאור, קוגיטו - בית – ספר ל...  אל הספר
רסלינג