גוף פוגש שפה: קריאה פסיכואנליטית בסיפוריו של דויד גרוסמן

גוף פוגש שפה : קריאה פסיכואנליטית בסיפוריו של דויד גרוסמן גוף פוגש שפה נרקיסוס - סדרה לפסיכואנליזה, פילוסופיה וחקר התרבות עורך הסדרה פרופ' ענר גוברין חברי הוועדה פרופ' אליעזר ( אד ) גרינשטיין פרופ' אורי הדר פרופ' גולן שחר פרופ' דנה אמיר ד"ר שלומית ידלין גדות פרופ' ענר גוברין ספר זה יצא לאור בתמיכת הקרן הקונטיננטלית של התוכנית ללימודי פרשנות ותרבות, אוניברסיטת בר-אילן גוף פוגש שפה קריאה פסיכואנליטית בסיפוריו של דויד גרוסמן אמיר קלוגמן Body and Language Encounter A Psychoanalytic Reading in David Grossman's Stories Amir Klugman Narcissus - Psychoanalysis, Philosophy and Culture Series Academic Board : Prof . Aner Govrin, Prof . Dana Amir, Prof . Ed Greenstein, Prof . Uri Hadar, Prof . Golan Shahar, Dr . Shlomit Yadlin - Gadot Editor : Dr . Stavit Sinai Language editor : Dikla Mark Oppenheimer Editor of English translations : Dr . Liat Savin Ben Shoshan Graphic Design : Studio Idit Anat Cover painting : Ran Tenenbaum Photographer : Lena Gomon Cover design : As We Design All Hebrew rights ...  אל הספר
רסלינג