הערות

202 הערות 53 . ראו Shlomo Lambroza, “The Pogroms of 1903 - 1906 ,” in John D . Klier & Shlomo Lambroza ( eds . ) , Pogroms : Anti - Jewish Violence in Modern Russian History, Cambridge University Press, Cambridge 1992, pp . 195 - 247 54 . ראו ה"פרוקלמציה" של ה"צענטראַל קאָמיטעט" של הבונד, שפורסמה בעקבות הפוגרום פחות או יותר יחד עם הכרוז של "אגודת הסופרים העברים" האודסאית מיסוד אחד העם, רבניצקי, דובנוב, ביאליק וכו', ב די קישינעווער הריגה , הוצאת הבונד, לונדון ,1903 עמ' 8 - 11 ; וראו תרגומה לאנגלית בידי דוד רוסקיס : David Roskies, The Literature of Destruction : Jewish Responses to Catastrophe, The Jewish Publication Society, Philadelphia, 1988, pp . 154 - 156 . ראו גם תיאור ה"ויכוח" על משמעות הפוגרום ב"מסביב לנקודה" של י"ח ברנר, כתבים , כרך א', עמ' 529 . 55 . ראו הערה 8 לעיל . 56 . ז'בוטינסקי, שירים , עמ' רלא - רלד . 57 . ראו ניתוח התרגום ומעשה ההשטחה של משמעות השיר, שנעשה בו במכוון ושלא במכוון, בספרו של מיכאל סטאניסלבסקי הציונות ו"סוף - המאה" : קוסמופוליטיות ולאומיות מנורדאו ועד ז'בוטי...  אל הספר
רסלינג