קרבנות הציונות על "בעיר ההרגה" מאת ח"נ ביאליק

בעיר ההרגה 51 149 שהובאו לעיל ] "סלחו לי עלובי עולם, אלהיכם עני כמותכם, / עני הוא בחייכם וקל – בחומר במותכם," [ ( . 47 ההתגלות אכן מתקיימת, אך הפרמטרים שלה מיוחדים . יותר משהפואמה מקבלת את עול מלכות שמים, היא מתכתשת עמה . זו התגלות מודרנית המכירה בקיום האל ובסמכותו, אך בה בעת מציגה אותו ברגע של משבר ; עם זאת אין לפרשה פירוש חילוני 48 אקזיסטנציאליסטי כאילו לפנינו הודאה "בכך שהעולם חסר – היגיון ובלתי מובן" : האינפורמציה על היהודי שנערף על גל אחד עם כלבו, על בנות העם הכשרות שנאנסו, על בעליהן שלא זעו, על הטבע המתנכר וכו' — כשהיא מושמת בפי האל המכה – על – חטא עצמו — הופכת — אמנם — להכרזה עקיפה על כשלונו בניהול הארמוני של העולם ] . . . [ אפסותם ועליבותם של בני העם אות הן לעליבות האל . 49 אך הפואמה אינה מנכסת את האל לבני האדם . התיאולוגיה אינה נמוגה לפרשנות חילונית של המציאות האלוהית כשיקוף של המצב האנושי ; זוהי השכינה העייפה אך עדיין המתלבטת . באופן הזה משתמש ביאליק בציור של השכינה כדי להעניק פרשנות תיאולוגית למשבר הפוקד את העם : וּשׁ�כִינָה שׁ�חֹ�ה אַחַת, עֲי�פַת צַעַר ו�יגֵעַת כֹּחַ, מִתְלַבֶּט...  אל הספר
רסלינג