בעיר ההרגה – ביקור מאוחר

בעיר ההרגה – ביקור מאוחר בעיר ההרגה – ביקור מאוחר ) פטיש ( סדרת מקור לביקורת התרבות עורכי הסדרה יצחק בנימיני, עידן צבעוני חיי מדף סדרת דיונים בספרות העברית והישראלית עורך הסדרה פרופ' דן מירון ועדה אקדמית פרופ' אליעזר ) אד ( גרינשטיין ד"ר רות הכהן – פינצ'ובר פרופ' חנן חבר בעיר ההרגה – ביקור מאוחר במלאת מאה שנה לפואמה של ביאליק מיכאל גלוזמן, חנן חבר, דן מירון עורך דן מירון In the City of Slaughter - A Visit at Twilight Bialik’s Poem A Century After Michael Gluzman, Hannan Hever, Dan Miron Editor : Dan Miron Fetish An Israeli Series for Cultural Studies Series Editors : Itzhak Benyamini and Idan Zivoni Academic Board : Prof . Ed Greenstein, Dr . Ruth HaCohen, Prof . Hannan Hever From Shelf to Head Readings in Hebrew & Israeli Literature Series Editor : Prof . Dan Miron Cover Design : Michal Sahar Language editor : Tamar Peleg – Benyamini All Hebrew rights reserved by RESLING Publishing, 2005 © Resling, Itamar Ben – Avi 3, Tel – Aviv 64736 izik – b @ zahav . net . il www . resling . co . i...  אל הספר
רסלינג