סיכום ותרגיל

141 פרק רביעי שיעור מס׳ 4 : ההיסטוריה של המסים וכוחן של החברות הגדולות סיכום אנשים רבים רואים ברובין הוד גיבור שלקח מהעשירים ונתן לעניים . אבא עשיר לא היה שותף לדעה זו . הוא כינה את רובין הוד נוכל . אף על פי שהתחושה הרווחת היא שהעשירים צריכים לשלם יותר מסים ולתת כסף לעניים, הרי שבמציאות, נטל המסים הכבד ביותר מוטל על אנשי המעמד הבינוני, במיוחד על בני המעמד הבינוני הגבוה המשכילים . כדי להבין איך זה קורה, רוברט סוקר בקצרה את ההיסטוריה של המסים . באנגליה ובאמריקה, לא היו מסים בעבר הרחוק, אלא רק היטלים זמניים שהוטלו מדי פעם למימון אירועים כגון מלחמות . ב- 1874 הפכה אנגליה את מס ההכנסה להיטל קבוע על אזרחיה . באמריקה — שבה המס על התה הוביל למחאה שכונתה ״מסיבת התה של בוסטון״ והיתה אחד ממחוללי מלחמת העצמאות האמריקאית — התקבל ב- 1913 התיקון ה- 16 שהפך את מס ההכנסה למס קבוע . הארצות האלה הצליחו להשיג את תמיכת הרוב במס ההכנסה, מפני שבתחילה הוא הוטל רק על העשירים . ואולם, אף על פי שמטרת החוק היתה להעניש את העשירים, הוא העניש בסופו של דבר את אלה שהצביעו בעדו — העניים ואנשי המעמד הבינוני . האב העשיר ...  אל הספר
מטר הוצאה לאור בע"מ