מבוא

18 סלינה משיח, תמר ורטה-זהבי ופוליטיקה ואת האופן שבו הילדים משוחחים עליהן . השאלות שעלינו לשאול, אם כן, הן, האם במרכז היצירה הספרותית והשיח עם ילדי הגיל הרך עומדים האינדיבידואל בתוך החברה ורגשותיו כבודד, כ"מגויס", כלוחם, כמודר חברתית וכגיבור כול יכול, או היחיד כאינדיבידואל חברתי-פוליטי, המצוי מול החברה ומתמודד עם סוגיות פוליטיות, חברתיות ומוסריות ( 1978 Whitebrook, ) ? האם פוליטיקה בספרות ילדים נבחנת מתוך ההקשר ה"צר" של "פוליטיקה" במדינה ובין מדינות, או בהקשר הרחב כיחסי גומלין פוליטיים הכוללים אינטרסים ויחסי כוח בתוך המשפחה, בקבוצת השווים ובין ילדים ומבוגרים ? האם תמות-העל של הקריאה בספרות הילדים מתמקדות בפוליטיקה, או בדידקטיקה, בהיסטוריה, במגדר, בביבליותרפיה ? האם בדיון סביב היצירה שולט קול המבוגר, או שהמבוגר מייצר במה ומרחב המעניקים לגיטימציה לקול הילדים המבטאים את תפיסות עולמם הספרותיות והפוליטיות ומפסיקים להיות שקופים ? הזיקה בין חברה, פוליטיקה ואתיקה היא מהותית לחיי המבוגרים וגם לחיי הילדים . רוברט דאל, הוגה דעות ומהחשובים בחוקרי מדעי המדינה, סבור ש"נקודת המוצא היסודית לכל תיאוריה...  אל הספר
רסלינג