אני ילדה פוליטית: ספרות ילדים ואוריינות פוליטית בגיל הרך

אני ילדה פוליטית : ספרות ילדים ואוריינות פוליטית בגיל הרך אני ילדה פוליטית הסדרה לחקר החינוך עורכי הסדרה ד"ר יצחק בנימיני עידן צבעוני חברי הוועדה האקדמית פרופ' אליעזר ( אד ) גרינשטיין פרופ' רבקה פלדחי ד"ר יותם חותם אני ילדה פוליטית ספרות ילדים ואוריינות פוליטית בגיל הרך סלינה משיח, תמר ורטה-זהבי לרוני, יערה, גיל, איילה, יונתן, באהבה רבה  אל הספר
רסלינג