76 על טוב ורע ועל ההשגחה

ה על טוב ורע ועל ההשגח 7 4 3 ב " תשכ , באדר שני ' ה , יום ראשון 1962 במרץ 11 , ר קונוויץ היקר " ד ר " המאמרים שפרסם ד . אני מתנצל על העיכוב בתשובתי על מכתבך אך במקום לתרגם את , " קול דודי דופק " זיידמן בכתב העת התבססו על המסה בהקשרם היצירה כולה מילה במילה וכך להציג את ההיבטים הפוליטיים הוא ציטט את דברי מחוץ להקשרם בדרך המתעלמת , התיאורטי הרחב והמלא על ! תרגום חופשי , מה חבל , היה זה . מהנחות היסוד הפילוסופיות שביסודם . כן חייב הייתי לבקש להפסיק את סדרת המאמרים האלה ובאשר " . קול דודי דופק " במעטפה נפרדת אני שולח אליך את המסה נגעת . אתה בוודאי מבין שאי אפשר להציע להן מענה , לשאלות ששאלת , אכן . בסוגיית הרוע ובהופעתו בקורות העיתים ובאירועים ההיסטוריים חוסר היכולת לתפוש את הרציונאל , מביכות ככל שתהיינה שאלות אלה אסור לו בשום פנים ואופן שימנע את האדם , שבסבל האנושי שבמציאות לנסות להסביר ולחוות אירועים בקטגוריות מ ( homo religiosus - ה ) הדתי ברור מאליו שהמבוכה היא קטגוריה . דתיות ותוך שימוש במונחים דתיים והוא הדין בייאוש נוכח חוויותינו האבסורדיות אשר נמנע מאתנו , בסיסית כול של - הדת מעולם ...  אל הספר
משכל (ידעות  ספרים)