75 על הפעילות המיסיונרית הנוצרית במדינת ישראל

על הפעילות המיסיונרית הנוצרית במדינת ישראל 5 4 3 יערער הדבר , יעלה בידם של המיסיונרים לשכנע מספר משמעותי של יהודים יהודים שהוטבלו מהווים סכנה גדולה יותר . את בטחונה של מדינת ישראל הברית רבת - למדינת ישראל החלשה מאשר תועמלנים קומוניסטיים בארצות . העוצמה . קבל נא את מיטב ברכותיי לשנה טובה ולמועדים לשמחה , שלך יק ' יוסף סולוביצ ______ החליט בית המשפט 1957 בשנת . נחשבו כעבירה פלילית , או חברות בו , ארגון אשר זו מטרתו ולאחר שנים של הגשת תביעות מכוחו , הברית שחוק זה הוא מנוגד לחוקה - צות העליון של אר . הוא בוטל  אל הספר
משכל (ידעות  ספרים)