74 על תפקידו של הרב ושל המורה

על תפקידו של הרב ושל המורה 3 4 3 , הרוחניים סמל ההשפעה והשלטון , והן הספר , מכשיר הכוח הפוליטי , הן החרב או . עליו להחליט . אין האדם יכול לזכות בשניהם . ' ניתנו לאדם בידי ה או שהוא מורה ומנהיג , שליט פוליטי הכופה את רצונו על אחרים שהאדם הוא . רוחני המביא אחרים להפנים את רצונו המלך עשוי להיראות - הרעיון האפלטוני בדבר הפילוסוף , לאמיתו של דבר היוצא מן הכלל היחיד להערכה . כאבסורדי מעט לאחר מחשבתו של התלמוד , הוא . חזון מלך המשיח - ית כזו של טבעו של הכוח הוא האידיאה המשיח את , יאחד באישיותו את האדון ואת המורה , כפי שהנביאים מתארים אותו ודברו הוא גם החוק הנכפה מבחוץ וגם הנורמה המוסרית , המלך ואת הנביא . הנחווית מבפנים שבת שלום , שלך , בברכות רבות יק ' סולוביצ ' יוסף ב  אל הספר
משכל (ידעות  ספרים)