73 על סירובו של הרב להיות מועמד לתפקיד הרב הראשי של מדינת ישראל

על סירובו של הרב להיות מועמד לתפקיד הרב הראשי של מדינת ישראל 1 4 3 תוך שהוא , על ידי משיכת האחרים אל תוך עולמו האינטלקטואלי ? וההוראה מוצא האדם את הצורה הנשגבת ביותר , מאפשר להם לחקור אותו יחד עמו נמוגה באמצעות המעשה " לא טוב היות האדם לבדו " קללת . של הרֵעות . המורה כך נולד . החינוכי לעיתים צועד האדם קדימה ופונה כלפי האחר במצב רוח , מאידך גיסא אך זו נעשית לדידו שקולה להפעלת , מובן שהוא משתוקק לידידות . שטני אין הוא מחפש את הביטחון אשר ניתן להשיגו באמצעות איחודן של . כוח : אלא את ההרפתקה הכרוכה בשלטון ובסמכות , שתי נשמות ברעות ובשוויון זה המעשה או הניסיון הנועז של האדם לרכוש עצמאות בלתי מוגבלת איש העסקים , כך בא לעולם המנהלן . באמצעות הפיכת האחר לתלוי בו . הפוליטיקאי או נשיא האוניברסיטה , המודרני אין אנו יכולים שלא , ך אודות אדם וחווה בגן העדן " למקרא סיפורו של התנ ם השיגו אדם וחווה איחוד מושלם באמצעות לתת את דעתנו לכך שקודם לחטא לזאת יקרא אישה כי , זאת הפעם עצם מעצמי ובשר מבשרי : " שיתוף חוויותיהם " . והיו לבשר אחד . . . על כן יעזֹב איש את אביו ואת אמו . מאיש לֻ קחה זאת , מצאו עצמם עו...  אל הספר
משכל (ידעות  ספרים)