71 הערה על ספרו של חיים גראדה

הערה על ספרו של חיים גראדה 7 3 3 , יותר מאמנות הכתיבה המופלאה שלך בתיאורך את הגאון הליטאי אשר אך באמת ] , גדולתו מתבטאת בהישגיו האינטלקטואליים , במבט ראשון ! יישר כוחך . רגש ונשמה , המלאה במעוף , כאישיות גדולה ורבגונית [ מתגלה ! ט " יים ושלום וכ גמר חתימה טובה לשנת ח , בכבוד רב יק ' יוסף דוב סולוביצ ל " כ תש " ערב יוה 2 " . צמח אטלס " את יום הכיפורים תיארת פעמיים בספרך [ ב " נ ] גם בספרך 3 , אודות חורבן וילנה ל נהגה לקראת מנחה לשוב לביתה כדי " הזכרת שאמך ז ! סיפור מרגש - להאכיל את החתול שלה ______ ( . 1971 " ) מלחמת היצר " ו ( 1968 " ) צמח אטלס " ותורגם לעברית כ , 1968 - 1967 הופיע ביידיש בשנות . 2 ( . 1958 " ) שבתותיה של אמא " תורגם לעברית בשם , ( 1955 " ) דער מאמעס שבתים " . 3  אל הספר
משכל (ידעות  ספרים)